ELEKTRONISK ANSLAGSTAVLA FÖR KUNGÖRELSER OCH DELGIVNINGAR

(SE HÖGER SPALT)

 

 

 

INFORMATION OM CORONAVIRUSET

 

Geta kommun informerar här nedan kontinuerligt om effekterna av coronaviruset och det höjda beredskapsläget i kommunen:

- Geta kommun följer rekommendationer och instruktioner från Ålands landskapsregering och statliga myndigheter. Frågor om dessa, eller hur de verkställs i Geta kommun, riktas till respektive enhet (Geta skola, daghemmet Kotten eller Geta Hemgård) eller till kommunkansliet per mejl info@geta.ax eller per telefon (018) 49300 (växel). Landskapsregeringen informerar om beslut, instruktioner och rekommendationer om coronaviruskrisen via deras hemsida https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19.   

- Besöksförbudet på Geta Hemgård är upphävt. Kontakta äldreboendet per mejl hemgarden@geta.ax eller telefon (018) 49340 för instruktioner för besökare.        

 

Välkommen till Geta kommun i öriket Åland


Geta med sina 500 invånare är den nordligaste kommunen på fasta Åland. Här finns kommunal och privat service såsom daghem, skola, bibliotek, äldreboende, hyresbostäder, restauranger, hotell, stugbyar, hantverkare, livsmedelsproducenter, handel, post- och bankservice med mera.
Geta är en annorlunda och spännande del av det självstyrande åländska landskapet, med storslagen och dramatisk natur, och en välkomnande atmosfär!

 

Geta kommuns turistfolder för 2019 hittar ni genom att klicka här

 

 About Geta municipality in brief, in English

Geta kommun, Getavägen 2115, AX-22 340 Geta

 Tel +3581849300, www.geta.ax, e-post