Meddelande om valförrättning i Geta kommun den 20.10.2019

08:51 10.10.2019

Enligt vallagen 52 § ska varje kommunal centralvalnämnd meddela om valförrättning senast sju dagar före valdagen för lagtings- och kommunalvalet.

Geta centralvalnämnd meddelar härmed att valförrättning för lagting- och kommunalvalet kommer att ske söndagen den 20.10.2019 kl 9.00-20.00 i Geta skola.  

Geta Centralvalnämnd