Uthyrning av båtplatser Lökholmen

10:08 26.01.2017

 

Geta kommun har följande regler för uthyrning av båtplatser vid Lökholmens brygga.

 

 • permanent boende i Geta kan anmäla om intresse till båtplats senast 31.3.2019 Anmälan sker skriftligen. Båtplatserna lottas ut bland de som anmält intresse och hyresförhållandet gäller till och med 31.12.2020
 • Icke permanent bosatta kan anmäla intresse efter den 1:a maj. Tilldelning sker i den ordning anmälningarna inkommer.
 • Intresseanmälningarna kan göras per e-post till tekniker@geta.ax, eller per post till Geta kommunkansli i vestergeta, Getavägen 2115 AX- 22340 Geta

 

 

Pontus Flink, Kommuntekniker

Geta kommun

Getavägen 2115

AX-22 340 GETA

 

Växel: (+358) 018 - 49 300

Direkt: (+358) 018 - 359 522

Mobil: (+358) 0457 344 8370

Fax: (+358) 018-49390

E-post: tekniker@geta.ax

   

 

 

 

 

Maj

 1. Kommunfullmäktiges protokoll 3/2020 publicerat
 2. Byggnadstekniska sammanträder den 1.6.2020 kl: 19.00
 3. Geta kommun har anmält intresse att få en sommarpraktikant under somamren 2020!
 4. Kommunstyrelsen protokoll 4/2020 publicerat för påseende
 5. Avgiftsfrihet för barn i barnomsorgen och fritidsverksamheten har upphört den 14.5.2020
 6. Information om kommunens behandling av personuppgifter
 7. Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av coronakrisen - Kultur, idrott och fritidsverksamhet

April

 1. Meddelande om stöd för ensamföretagare.
 2. Kommunstyrelsen sammanträder den 22.4.2020 kl 18.30

Mars

 1. Geta Hemgård har besöksförbud på grund av coronaviruset
 2. Information med anledning av utfärdat undantagsförhållande 16.3.2020 p.g.a. coronavirus

Februari

 1. VALRESULTAT I KOMMUNALVALET

Januari

 1. Geta kommuns nämndreform - socialnämnden och skolnämnden upphör och styrelsen tar över ansvarsområdena

December

 1. Budget 2020 samt ekonomiplan 2021-2022
 2. Geta kommuns avgifter & taxor samt arvoden in individ- och familjeomsorgen år 2020

Juni

 1. Geta Gula Sidor 2019

Maj

 1. Tillgänglighetsutlåtande för Geta kommuns webbplats

November

 1. RAPPORT - RESULTAT FRÅN INVÅNARENKÄTEN.

Oktober

 1. Finström-Geta-Sund: Slutrapport och förslag på sammanslagningsavtal.

Maj

 1. Socialkansliet för Geta och Finström informerar ang. kommunikation via e-post

Februari

 1. Info Geta cancerfond

Januari

 1. Uthyrning av båtplatser Lökholmen

September

 1. Socialkansliets tjänstemäns besök i Geta

Maj

 1. Sotningsinfo
 2. Getabladet (info)