Uthyrning av båtplatser Lökholmen

10:08 26.01.2017

 

Nya regler för uthyrning av kommunens båtplatser vid Lökholmen.

 

Vid kommunstyrelsens möte den 25 januari 2017 antogs följande nya regler:

 

  • permanent boende i Geta har förtur till båtplatserna
  • uthyrning av båtplatserna sker vartannat år från och med år 2017
  • Hyresförhållandena får gälla senast till och med den 31 januari det året då båtplatserna ånyo skall hyras ut
  • Permanent boende i Geta kan meddela sitt intresse för båtplats under januari månad (1.1-31.1) det år då båtplatserna skall hyras ut. Anmälan sker skriftligen. För att avgöra tilldelning av platser sker lottdragning mellan de som anmält intresse. 
  • icke permanent boende kan efter den 1 maj anmäla intresse. Anmälan sker skriftligen. Tilldelning av dessa platser sker i den ordning anmälningarna inkommer.