Geta kommun söker en byggnadsinspektör!

05:17 14.06.2018

Geta kommun är en liten och trivsam kommun på norra Åland med 500 invånare och ca 30 anställda som nu söker en byggnadsinspektör på 40% av heltid.
Grundlön enligt tjänstens uppgiftsbaserade lön i kommunen. Tjänsten tillsätts av kommunstyrelsen.  Byggnadsinspektören kommer att arbeta tillsammans med kommunkansliets övriga tjänstemän kommunteknikern, byråsekreteraren, ekonomen och kommundirektören i Vestergeta.

Byggnadsinspektören har stort inflytande på hur verksamheten organiseras.

Arbetet börjar 1.9.2018 eller enligt överenskommelse. 

Till arbetsuppgifterna hör:
• Handha byggnadsinspektionsverksamheten i kommunen
• Bereda och föredra ärenden i byggnadstekniska nämnden samt verkställa dess beslut (byggnadsärenden)
• Ansvara för byggnadsinspektionens budget och resultat
• Utöva beslutanderätt enligt instruktion
• Aktivt arbeta för effektivisering och utveckling av byggnadsinspektionsverksamheten och angränsande områden

Kompetenskrav:
En byggnadsinspektör ska ha högskoleexamen som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggnadsbranschen eller annan motsvarande examen och tillräcklig erfarenhet av projektering av byggnader och utförande av byggnadsarbeten.

Meriterande:
- Goda relevanta referenser från byggbranschen
- Hög integritet kombinerat med samarbetsförmåga
- God IT-kunskap och datorvana

Ansökan tillsammans med CV skickas till:
Kommunstyrelsen i Geta
Getavägen 2115
AX - 22 340

Alternativt skickas handlingarna som PDF elektroniskt till info@geta.ax

Ansökningshandlingarna ska vara Geta kommun tillhanda senast söndag 8 juli 2018.

Eventuella frågor besvaras av kommundirektör Gustav Blomberg på e-postadress gustav.blomberg[at]geta.ax.