Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder den 26.9.2018 kl 19:00

03:41 20.09.2018

Kommunfullmäktige i Geta sammanträder den 26.9.2018 kl 19.00 i kommunkansliets möteslokaler. Ärendelistan hittar ni genom att klicka på denna hyperlänk.

Protokollet från mötet delges på den elektroniska anslagstavlan den 27.9.2018.

Detta meddelande är tillgängligt t.o.m. 27 september.