Byggnadstekniska nämndens protokoll 7/2019 publicerat för påseende

10:00 17.09.2019

Byggnadstekniska nämndens protokoll 7/2019 publicerat för påseende. Byggnadstekniska nämndens protokoll 7/2019 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 17.09.2019.

protokollet finns även på hemsidan (exkl. bilagor)  för att läsa protokollet klicka här:

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 17.09.2019  från och med detta datum räknas besvärs eller rättelseyrkandetiden.