Centravalnämndens protokoll nr 10/2019 publicerat för påseende

01:11 24.10.2019

Centralvalnämndens protokoll från valdagen den 20.10.2019 finns nu publicerat på hemsidan. Klicka på denna hyperlänk för att öppna protokollet.

I protokollet finns angivet de personer som blivit invalda (samt ersättare) till kommunfullmäktige för nästa mandatperiod.