Meddelande från Ålands Kommunförbund.

01:00 28.11.2019

Här följer några meddelanden från Ålands kommunförbunds höststämma som var måndagen den 25

november 2019. För att ta del av meddelandena klicka här:

och även klicka på länken nedan

 

https://www.anslagstavla.ax/alands-kommunforbund/alands-kommunforbunds-hoststamma-25112019-kl-14-foglo