Kommunalval 2019, Redovisning av Valfinansiering

03:57 10.12.2019

 

KOMMUNALVAL 2019, REDOVISNING AV VALFINANSIERING

Landskapsrevisionen påminner om skyldigheten att lämna in redovisning över valfinansiering för invalda till kommunfullmäktige jämte första och andra ersättare. Redovisningarna måste lämnas in senast fredag den 24 januari 2020.

 

Det är fortfarande ett stort antal som inte lämnat in sina redovisningar så kan ni vänligen på lämpligt sätt informera och påminna era förtroendevalda om detta. Bifogar anvisningar och redovisningsblankett.  

 

 

KLICKA HÄR FÖR ANVISNING

KLICKA HÄR FÖR REDOVISNING