Kommunfullmäktiges protkoll 1/2020 publicerat

11:12 23.01.2020

Kommunfullmäktiges protokoll 1/2020 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, från mötet den 22.1.2020 finns på kommunkansliet för påseende från och med 23.1.2020. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida från och med samma datum. Klicka här för att hitta protokollet.Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 23.1.2020 och från och med detta datum räknas besvärstiden.