Kungörelse - Information från Geta centralnämnd om presidentvalet 2018

02:20 29.11.2017

Information från Geta kommuns centralnämnd om presidentvalet 2018

[Den undertecknaden kungörelsen hittas här]


Presidentval förrättas söndagen den 28 januari 2018 från kl. 09.00 till kl. 20.00.
Röstningsställe är Geta skola i Vestergeta.
 
Förhandsröstning ordnas 17-23.1.2018 på postkontoret i Mariehamn under de tider som meddelas av Åland Post. Tiderna meddelas även på www.vaalit.fi. Om ingen av presidentkandidaterna har fått majoriteten av de angivna rösterna i valet, ska ett nytt val förrättas den 11 februari 2018 mellan de två kandidater som fått flest röster. Förhandsröstning i det andra eventuella valet ordnas 31.1.-6.2.2018. Utomlands ordnas vid finska beskickningar förhandsröstning under samma tid, som dock kan vara kortare enligt vad som bestäms genom förordning.

Den som till följd av nedsatt rörelse- och funktionsförmåga inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till vallokal eller ett allmänt förtidsröstningsställe kan anmäla sig för hemmaröstning till kommunala centralnämnden, se kontaktuppgifter nedan. Anhållan skall göras senast den 16 januari 2018 kl. 16.00. Blankett för ändamålet kan fås från centralnämndens kansli eller på valets officiella hemsida http://www.vaalit.fi/sv/index/forvaljare/attrostahemma.html.

Verksamheter inom socialvården är särskilda förhandsröstningsställen. Geta kommuns valbestyrelse, som utsetts av kommunfullmäktige (Kfge § 42/25.10.2017), förrättar röstningen på Geta Hemgård minst på en och högst på två dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Tidpunkt för valet meddelas inom inrättningen. I anstalter får rösta enbart de som vårdas eller har intagits där. Andra personer, till exempel anstaltens personal, har inte rätt att rösta på anstalter. Anstaltsröstningen förrättas i huvuddrag på samma sätt som den allmänna förhandsröstningen.

Centralnämndens adress är: Kommunkansliet i Geta, Getavägen 2115, 22340 Geta, tel. 49300 (under kansliets öppethållningstider), e-post info@geta.ax.

Geta den 27.11.2017
Kommunala centralnämnden i Geta kommun

Enligt uppdrag:
Gustav Blomberg
kommundirektör