Kommunfullmäktiges protokoll 8/2018 publicerat för påseende

12:00 27.09.2018

Kommunfullmäktiges protokoll 8/2018 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 27.9.2018. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 27.9.2018 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.