Socialnämndens Protokoll 4/18

02:33 10.10.2018

Socialnämndens  protokoll 4/2018 (signerat och justerat) finns på kommunens hemsida .Klicka här för att hitta protokollet.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 10.10.2018 och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkandetiden.