Byggnadstekniska nämndens protokoll 6/2019, publicerat för påseende.

11:07 13.08.2019

Byggnadstekniska nämndens protokoll 6/2019 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 13 augusti 2019 och framåt.

Protokollet finns även på kommunens hemsida.

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 13.08.2019 och från och med detta datum räknas besvärs eller rättelseyrkande.

För att ta del av protokollet klicka här: