Kommunfullmäktige sammanträder den 25.9.2019 kl 19:00

08:20 19.09.2019

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 25.9 kl 19.00 i kommunkansliet i Västergeta. Kallelse med ärendelista hittar ni genom att klicka på denna hyperlänk.

Alla fullmäktigemöten är öppna för allmänheten