Centralvalnämnden nr 8/2019 sammanträder den 23 september

08:45 21.09.2019

Centralvalnämnden sammanträder i kommunkansliets mötesrum måndagen den 23 september. Följande ärenden behandlas:

57 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
58 § KANDIDATSAMMANSTÄLLNING
59 § Sammanställning av inlämnad kandidatlista 
60 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 
61 § MÖTETS AVSLUTANDE 

Protokollet är framlagt till allmänt påseende från och med 24.9.2019. Mötet har kallats av centralvalnämndens sekreterare på uppdrag av ordförande.