Ny Information från Barnomsorgen.

01:20 04.12.2020

 

INFORMATION FRÅN BARNOMSORGEN - AVGIFTSFRIHET FÖR BARN I FÖRUNDERVISNING 25 TIM/VECKA

Barnomsorgsavgift uppbärs inte för förundervisning omfattande 25 timmar/vecka, under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt.

Om barnet har en heltidsplats uppbärs 65 % av heltidsavgiften.

OBSERVERA! Detta träder i kraft: 01.01.2021