BTN.S Protokoll 2/2020 Publicerat för påseende.

12:34 08.04.2020

 

BTN.S Protokoll 2/2020 Publicerat för påseende.

Byggnadstekniska nämndens protokoll 2/2020 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 8.4.2020. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida.

klicka här för att läsa protokollet:

 

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 8.4.2020, från och med detta datum räknas besvärs eller rättelseyrkande tiden.

Dan Sarling, Pontus Flink