Centralköket

Kommunens centralkök lagar mat till skolans elever och personal, daghemmets barn och personal, kommunens övriga personal, de boende på äldreboendet Hemgården. Centralköket lagar även mat som via hemservicen körs ut till äldre i kommunen. Centralköket eftersträvar god hushållning både vad gäller ekonomi och val av råvaror, bl.a. undviks halvfabrikat.

 

Kontakt


Bespisningschef
Anne-Gun Eklund

Tel. 018-49360
Fax: 018-49390


Adress:
Getavägen 2115
22340 Geta