Nämnd och förvaltning

Geta kommun har en  byggnadsnämnd där byggnadsinspektören är förberedande och föredragande. Byggandsnämnden handhar frågor gällande bl.a. byggnadslov och markplanering.

De tekniska ärendena i Geta handhas av kommunstyrelsen, som även utgör teknisk nämnd. Ärendena föredras av där av kommundirektören utifrån förslag från kommunteknikern.

 

Byggnadstekniska Nämnden f om. 1.1.2018

Ordinarie Ersättare
Yngve Österlund ordf Kenny Bergman
Johanna Wendelin-Dahlblom, vice John Carlsson
Diana Nurmi Gun-Britt Lyngander
Kim Björling Ingvar Björling
Anna Carlsson Jenny Stara


 

 

Kontakt

Kommuntekniker

Pontus Flink

Tel. 018-359 522

 

Adress:

 

Byggnadsinspektör
Trygve Packalén

Tel. 018-359 523

e-post

 

Adress:

Getavägen 2115 AX-22 340 GETA

Tel.tid mån-ti 9:00-11:00