Geta kommuns sociala tjänster

Området Sociala tjänster (underrubriker till vänster) är ett av kommunens största verksamhetsområden. Arbetet inom det sociala området syftar till att stödja individer, familjer och sammanslutningar att klara sina svårigheter genom råd, handledning och stödåtgärder. 

Geta kommun har genom samarbetsavtal ett med Finström gemensamt socialkansli med säte i Godby, men egen socialnämnd. 

 

Det gemensamma socialkansliet

Finström/Geta

 
Adress: Skolvägen 2, AX-22410 GODBY

Information om socialkansliets öppettider hittas på Finströms kommuns hemsida www.finstrom.ax.

Kansliet tar endast emot bokade besök så vänligen ring och boka tid till socialkansliet. Socialarbetarna gör hembesök i Geta.

KONTKTUPPGIFTER

Paulina Eklund, socialchef
018-431 530 (vardagar kl 9-10)
Handlägger barnatillsyn (faderskap, vårdnad och umgänge, underhåll), handikappservice

Johanna Fellman, Vik,Socialarbetare
018-431 534 (vardagar kl 9-10)
Handlägger barnskydd

Maria Gustafsson, Vik,socialhandledare
018-431 532 (vardagar kl 9-10)
Handlägger färdtjänst, utkomststöd, stöd för närståendevård, utbetalningar till stödpersoner/familjer, personliga assistenter, sysselsättning

E-post: fornamn.efternamn@finstrom.ax 

Familjearbetare

Julia Fagerlund, familjearbetare
018-431 535, mobil 0457 3439 347
julia.fagerlund[at]sund.ax

Fanny Mörn, familjearbetare
018-431 535, mobil 0457 3451 538
fanny.morn[at]sund.ax

 

Äldreomsorg i Geta

Samtliga frågor gällande äldreomsorg i Geta hänvisas till äldreomsorgsledare Agneta Finckenberg-Eriksson tel 018 - 49 340, e-post: fornamn.efternamn[at]geta.ax.

 

Kontaktuppgifter Geta kommunkansli

 

Byråsekreterare Barbro Jansson  (hemvårdsstöd, barnomsorgsavg., moderskapsund.): 359 520 kl. 9-15

e-post fornamn.efternamn@geta.ax.

 

Taxiföretag som tar emot färdtjänstkortet Taxikortet PLUS:

Taxilista, december 2017

 

 

 

 

 

Klientombudsman

På Åland finns en klientombudsman som ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården. Tid för besök måste alltid bokas på förhand. Mer information och kontaktuppgifter:

www.ombudsman.ax