Barn och familj

 

I familjelivets olika faser finns det många beslut som ska fattas och praktiska saker som behöver ordnas. Ibland uppstår situationer som är svåra att klara av på egen hand. Kommunen erbjuder stöd och hjälp när det gäller barn, ungdomar och familjerelationer.

Om du vill ha hjälp för ditt barn eller din familj kan du ta kontakt med personalen på det för Geta och Finström gemensamma socialkansliet i Godby. Finströms kommun är värdkommun. 

Via länkarna nedan kan du läsa om bl.a faderskapserkännande, vårdnad och umgänge, underhåll, familjearbete och barnskydd. Socialkansliets service är avgiftsfri.

 

Underhåll för barn

Information om underhåll för barn samt vårdnad och umgängesrätt fås från socialkansliets sidor på Finströms kommuns hemsida. Klicka här för att kopplas direkt dit.

Familjerådgivning

Geta kommun anlitar Folkhälsans tjänster inom familjerådgivningen. Folkhälsans familjerådgivning i Mariehamn ger sakkunnig hjälp i uppfostrings- och familjefrågor.  Klicka här för att komma till Folkhälsans hemsida och kontaktuppgifter.

Barnskydd

Om ett barns eller en ungs uppväxtförhållanden inte tryggar barnets eller den ungas hälsa eller utveckling, eller att barnet genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling skall socialmyndigheten stöda familjen, barnet eller den unga med förebyggande åtgärder, öppenvårdstjänster och stödåtgärder. Omhändertagande och vård utom hemmet blir aktuellt då inga andra åtgärder kunnat avhjälpa problemen.

Information om barnskydd och information om barnskyddsjouren på Åland finns på socialkansliets sidor på Finströms kommuns hemsida. Klicka här för att kopplas direkt dit. 

Faderskapserkännanden

Om ett barns föräldrar inte är gifta med varandra då barnet föds måste faderskapet fastställas. De flesta gör både erkännande av faderskap och skriver avtal om gemensam vårdnad redan på mödrarådgivningen innan barnets födelse.

I och med den nya faderskapslagen så är det i huvudsak endast i de oklara fallen som barnatillsyningsmannen gör en faderskapsutredning.

Mer information om finns om faderskapserkännanden finns på socialkansliets sidor på Finströms kommuns hemsida. Klicka här för att kopplas direkt dit. 

Familjearbete

Mer information om finns om familjearbete finns på socialkansliets sidor på Finströms kommuns hemsida. Klicka här för att kopplas direkt dit.

 

 

 

Kontakt


Socialchef
Paulina Eklund

  

Tel. 018-431 530
Fax: 018-431 539
e-post

 

Adress:
Skolvägen 2
22410 Godby