Specialomsorgen

För att upprätthålla service som beviljas utgående från Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda köper kommunen tjänster från Ålands omsorgsförbund. Ålands omsorgsförbund tillhandahåller daglig verksamhet, gruppboende, lägenhetsboendeservice och fritidsverksamhet.

Mer information om vad som erbjuds finns också på socialkansliets sidor på Finströms kommuns hemsida. Ni kopplas direkt dit om ni klickar här.

Klicka här för att komma till Ålands omsorgsförbunds hemsida.