Handikappservice

Handikappservice beviljas utgående från Lag om service och stöd p.g.a. handikapp. Till handikappservice hör t.ex. stödpersonsverksamhet, utbetalning av bidrag för omändringsarbeten i hemmet och färdtjänstresor.

Mer information om kommunens handikappservice hittar du på socialkansliets sidor på Finströms kommuns hemsida.

För att ansöka om handikappservice klicka här för att fylla i rätt blankett.

 

Klicka här om du vill läsa mer om färdtjänst.