Stöd för närståendevård

Arvodet betalas för tryggande av vård eller omsorg i det egna hemmet för äldre, handikappade eller sjuka personer som p.g.a. nedsatt prestationsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver sådan vård eller omsorg som kan ordnas hemma hos den vårdbehövande.

Genom att klicka här tar du upp ansökningsblanketten

Genom att klicka här kan du få mera information om närståendevård i Geta kommun.