Nämnd och förvaltning

Geta kommun har ett samarbetsavtal med Finströms kommun gällande socialvård. Detta innebär att kommunerna delar på sammanlagt tre tjänster vid det gemensamma socialkansliet som är placerat i Godby. Socialkansliet bemannas av en socialsekreterare och två socialarbetare. Socialsekreteraren fungerar som förberedande och föredragande i nämnden. Finström och Geta har skilda nämnder, men en sammanslagning mellan nämnderna nästa mandatperiod har aktualiserats. 

Socialnämnden handhar uppgiftsområdena allmän social verksamhet och hemservice och äldreomsorg. Nämnden fattar självständigt beslut i frågor som bl.a. berör enskilda åtgärder och anställande av personal. Nämnden ger förslag till styrelsen för vidare behandling i fullmäktige bl.a. vad gäller budget, taxor och bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om.

Nämndledamöter 2012-2013

Ordinarie

Ersättare

Alfons Henriksson, ordf.

Dan-Johan Dahlblom

Marianne Asp Gottberg, viceordf. 

Ines Sundberg

Anders J Jansson

Ingvar Björling

Carina Saether

Helena Martinsson

Gunnel Nordlund White

Linda Fellman

Carl-Henrik Eriksson

Ronald Källström

  

Kommunstyrelsens representant: -

Kontakt

Socialchef 
Paulina Eklund

Tel. 018-431 530
Fax: 018-431 539
e-post

Adress:

Socialkansliet i Finström
Skolvägen 2
22410 Godby

Telefontid mån-fre 9-10

Socialkansliets personal finns på plats i mottagningsrummet på kommunkansliet i Geta på onsdagar kl 9-11. Därutöver hänvisas till socialkansliet i Godby, med mottagning enligt överenskommelse.