Nämnd och förvaltning

Geta kommun har ett samarbetsavtal med Finströms kommun gällande socialvård. Detta innebär att kommunerna delar på sammanlagt tre tjänster vid det gemensamma socialkansliet som är placerat i Godby. Socialkansliet bemannas av en socialsekreterare och två socialarbetare. Socialsekreteraren fungerar som förberedande och föredragande i nämnden. Finström och Geta har skilda nämnder, men en sammanslagning mellan nämnderna nästa mandatperiod har aktualiserats. 

Socialnämnden handhar uppgiftsområdena allmän social verksamhet och hemservice och äldreomsorg. Nämnden fattar självständigt beslut i frågor som bl.a. berör enskilda åtgärder och anställande av personal. Nämnden ger förslag till styrelsen för vidare behandling i fullmäktige bl.a. vad gäller budget, taxor och bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om.

Kommunen kommer att verkställa en förvaltningsreform år 2018 som innebär att kommunstyrelsen tar över de uppgifter som ankommer socialnämnden. Under en övergångsperiod 2016-17 är därför kommunstyrelsens ledamöter utsedda till socialnämnden.

Nämndledamöter 2016-2017

Ordinarie

Ersättare

Camilla Andersson, ordförande

Anna Carlsson

Kjell Berndtsson, vice ordförande

Jonas Danielsson

Mats Sjöblom

Conny Granqvist

Gerd Bergman

Marie-Louise Samulesson-Carlsson

Ingvar Björling

Niklas Sundqvist

  

Kontakt

Socialchef
Paulina Eklund


Tel. 018-431 530
Fax: 018-431 539
e-post

Adress:

Socialkansliet i Finström
Skolvägen 2
22410 Godby

Telefontid mån-fre 9-10