Nämnd och förvaltning

Geta kommun har ett samarbetsavtal med Finströms kommun gällande socialvård. Detta innebär att kommunerna delar på de inrättade tjänsterna vid det gemensamma socialkansliet som är placerat i Godby. Finström och Geta har skilda socialnämnder.

Socialnämnden handhar uppgiftsområdena allmän social verksamhet och hemservice och äldreomsorg. Nämnden fattar självständigt beslut i frågor som bl.a. berör enskilda åtgärder och anställande av personal. Nämnden ger förslag till styrelsen för vidare behandling i fullmäktige bl.a. vad gäller budget, taxor och bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om.

Nämndledamöter 2018-2019

Ordinarie

Ersättare

Kjell Berndtsson, ordförande

Christer Åkerholm

Gunnel Nordlund-White, vice ordförande

Marie-Louise Samuelsson-Carlsson

Mats Sjöblom

Conny Granqvist

Erica Berndtsson-Öhberg

Marianne Asp-Gottberg

Gunnel Henriksson

Camilla Andersson

  

Kontakt

Socialchef
Paulina Eklund


Tel. 018-431 530
Fax: 018-431 539
e-post

Adress:

Socialkansliet i Finström
Skolvägen 2
22410 Godby

Telefontid mån-fre 9-10