Missbrukarvård

Du kan vända dig till Beroendemottagningen i Mariehamn, Styrmansg. 2 A, Nyfahlers, andra våningen, om du vill ha hjälp i frågor som rör missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar. Kommunen köper tjänster från Beroendemottagningen varför servicen är kostnadsfri för klienten.

Som en förebyggande insats stöds prenumerationen av tidningen Eos till elever i Geta skola.