Information om de kommunala verksamheterna

Så fungerar kommunen (underrubriker till vänster) skall vägleda dig i hur den kommunala förvaltningen fungerar och ger information om bl.a. fattade beslut och gällande avgifter. Det lönar sig att med jämna mellanrum läsa protokollen så håller man sig ajour med vad som händer i kommunen.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga, kom och lyssna på diskussionerna! Om du vill veta mer om något som gäller förvaltningen, tag kontakt klicka här!