Getabladet

Getabladet är kommunens informationsblad. Här har även föreningar, privatpersoner och företag möjlighet att föra in information eller annonser. Endast annonser för företag och organisationer som är verksamma i Geta tas in.

Getabladet utkommer ca 10 ggr per år och distribueras till samtliga hushåll och företag i kommunen. Sommarnumret, som ges ut inför midsommar, delas ut även till fritidsfastigheter. Du finner det senaste Getabladet till höger. 

Föreningar och företag verksamma i kommunen har möjlighet att annonsera i Getabladet enligt nedan:

      
Avgifter

1 sida

40 €

1/2 sida

30 €

1/4 sida

20 €

Ideell förening oavsett storlek

ingen avgift

 

Sista dag för inlämning av material

Info om deadline finns på det senaste Getabladet längst ner på sidan. 


Redaktör

Skicka in materialet till bibliotekssekreteraren,e-post.

Materialet skall vara i elektronisk form.

 

Senaste Getabladen

  
Getabladet nr 1 2013

Getabladet nr 2 2013 

Getabladet nr 3 2013

Getabladet nr 4 2013 (stora sommarnumret)

Getabladet nr 5 2013

Getabladet nr 6 2013

Getabladet nr 7 2013

Getabladet nr 1 2014

Getabladet nr 2 2014

Getabladet nr 3 2014

Getabladet nr 4 2014

 Kontakt


Bibl.sekr
Lotta Marshall


Tel. 018-49 351
Fax: 018-49 390
e-post

Adress:
Getavägen 2115
22 340 Geta