Getabladet

Getabladet är kommunens informationsblad. Här har även föreningar, privatpersoner och företag möjlighet att föra in information eller annonser.

Getabladet utkommer 4 ggr per år och distribueras till samtliga hushåll och företag i kommunen. Sommarnumret, som ges ut inför midsommar, delas ut även till fritidsfastigheter. Du finner det senaste Getabladet till höger. 

Föreningar och företag verksamma i kommunen har möjlighet att annonsera i Getabladet enligt nedan:

      
Avgifter

1 sida

40 €

1/2 sida

30 €

1/4 sida

20 €

Ideell förening i Geta oavsett storlek

Avgiftsfritt för 1 sida

 

Sista dag för inlämning av material

Info om deadline finns på det senaste Getabladet längst ner på sidan. 


Redaktör

Skicka in materialet till bibliotekssekreteraren,e-post.

Materialet skall vara i elektronisk form.

 

Senaste Getabladen

Getabladet nr 4, december 2020

Getabladet nr 3, september 2020

Getabladet nr 2, juni 2020

Getabladet nr 1, mars 2020

 

 

 

 

Kontakt

Biblioteks sekreterare

Tel. 018-49 351
e-post

Adress:
Getavägen 2115
22 340 Geta