Getabladet

Getabladet är kommunens informationsblad. Här har även föreningar, privatpersoner och företag möjlighet att föra in information eller annonser.

Getabladet utkommer ca 3 ggr per år och distribueras till samtliga hushåll och företag i kommunen. Sommarnumret, som ges ut inför midsommar, delas ut även till fritidsfastigheter. Du finner det senaste Getabladet till höger. 

Föreningar och företag verksamma i kommunen har möjlighet att annonsera i Getabladet enligt nedan:

      
Avgifter

1 sida

40 €

1/2 sida

30 €

1/4 sida

20 €

Ideell förening i Geta oavsett storlek

ingen avgift

 

Sista dag för inlämning av material

Info om deadline finns på det senaste Getabladet längst ner på sidan. 


Redaktör

Skicka in materialet till bibliotekssekreteraren,e-post.

Materialet skall vara i elektronisk form.

 

Senaste Getabladen

Getabladet nr 2, 2018

Getabladet nr 1, 2018

Getabladet december 2017

Getabladet nr 3, 2017

Getabladet nr 2, 2017

Getabladet nr 1, 2017

 

Kontakt

Bibliotekssekreterare

Tel. 018-49 351
e-post

Adress:
Getavägen 2115
22 340 Geta