Getabladet

Getabladet är kommunens informationsblad. Här har även föreningar, privatpersoner och företag möjlighet att föra in information eller annonser.

Getabladet utkommer ca 3 ggr per år och distribueras till samtliga hushåll och företag i kommunen. Sommarnumret, som ges ut inför midsommar, delas ut även till fritidsfastigheter. Du finner det senaste Getabladet till höger. 

Föreningar och företag verksamma i kommunen har möjlighet att annonsera i Getabladet enligt nedan:

      
Avgifter

1 sida

40 €

1/2 sida

30 €

1/4 sida

20 €

Ideell förening i Geta oavsett storlek

ingen avgift

 

Sista dag för inlämning av material

Info om deadline finns på det senaste Getabladet längst ner på sidan. 


Redaktör

Skicka in materialet till bibliotekssekreteraren,e-post.

Materialet skall vara i elektronisk form.