Sevärdheter

 

Dånö hembygdsmuseumDånö hembygdsmuseum

På det vackra Dånö vid en fjordlik vik, ligger Dånö hembygdsmuseum. Museet visar hur man levde i ett typiskt lots- och fiskartorp förr i världen.

Stugan beboddes senast av Amanda Nordblom (1854-1927). Hon var känd som en god handarbetare med känsla för stil och kvalitet. Amanda och textilkonstnären Anna Kajsa Sundberg från Pantsarnäs i Geta, gjorde förlagan till Geta folkdräkt. Folkdräkten kan än idag ses vid exempelvis midsommarfirandet och andra högtider i kommunen.

Inventarierna från lotstorpet har kompletterats med husgeråd och verktyg som skänkts, deponerats eller ropats in på auktioner. Bland dyrgriparna kan nämnas en galjonsfigur och ett skåp från 1700-talet. ÅRETS TEMA: Bäddens utrustning under självhushållningens tid.

Öppet 2018: 23.6 - 26.8 alla dagar kl 13-16, utom onsdagar kl 16-19.
Övriga tider enligt ö.k., t +358 407685782, +358 405019727. Inträde 4 Euro inkl. visning, barn u. 12 år gratis. Grupper min. 20 €. 

Geta kyrkaGeta kyrka

Geta kyrka är helgad åt St. Göran. Kyrkobyggnaden med långhus och sakristia i norr härstammar troligen från 1460-talet. Vapenhuset i söder är byggt i tegel år 1826. Klockstapeln, från 1600-talet, är unik i sitt slag då den är fristående från kyrkan.

Det sägs att byggnationen av Geta kyrka ursprungligen påbörjades invid gravfälten i Olofsnäs. Alla getabor var dock inte eniga om placeringen, varför vestergetaborna på natten rev det som olofsnäsborna byggt på dagen. Slutligen enades byarna om att vid bygränsen släppa en oxe som hade en sten kopplad efter sig. Där oxen stannade skulle kyrkan uppföras. Oxen stannade i Vestergeta och kyrkan kunde slutligen byggas i samförstånd mellan byarna.

TornetGetabergen

Getabergen, 107 meter ö.h., utgör ett skydd mot nordliga vindar och det stormiga Norrhavet, och är en storslagen utsiktsplats. Det 15 meter höga utsiktstornet erbjuder långsträckta vyer över både Norrhavet och det åländska fastlandet. Vid klart väder kan man t.o.m. skymta det svenska fastlandet i väst.

Från Getabergen kan man följa en stig som leder till Getagrottan vilken var en tillflyktsplats för ortsbefolkningen under stora ofreden i början av 1700-talet. Fortsätt stigen ned till Djupviken, en naturhamn känd bland båtfolk för dess skyddade läge med det tillsynes oändliga Norrhavet utanför.

Getabergen var tillsammans med Orrdalsklint det första land som kunde skönjas av Åland efter istiden och här bosatte sig de första ålänningarna för ca. 6 000 år sedan. Sedan den tiden har landet höjt sig ungefär 60 meter och tusentals öar ligger utspridda där det förr var öppet hav.

KulturarvsstuganKulturarvsstugan

Kulrturarvsstugan är uppförd enligt gamla metioder som ett samnordiskt projekt mellan yrkesskolor. Till stugan tar man sig till fots via Medeltidsstigen (start vid Geta kyrka) eller med bil via Södravägen. Geta sockensällskap anordnar servering och aktiviteter i stugan.

 

 

Se även Norra Ålands gemensamma hemsida; klicka här!