Utkomststöd

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom, eller på något annat sätt.

Mer information om finns om utkomststöd finns på socialkansliets sidor på Finströms kommuns hemsida. Klicka här för att kopplas direkt dit.

Blankett: Ansökan om utkomststöd

Blankett: Ansökan om fortsatt utkomststöd

Blankett: Ansökan om Begravningsbidrag

Blankett: Ansökan om utkomststöd för egen företagare.